Tiệc mừng tuổi 53 của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Philippines Song Ronghua bất ngờ trở thành vụ án mạng, hiện chưa...