Biết đã bóp cổ chết bà Hương, Huệ lấy xà beng vờ phá két sắt, giật cánh cửa tủ... tạo kịch bản như vụ giết...