Nam đến bàn mời bia nhưng vì không quen biết nên Nhớ không uống. Nam nghĩ Nhớ khinh mình nên hất bia vào...