Nhiều cái chết đã diễn ra chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt và một phút nóng giận trong tiệc nhậu. Đây...