Vụ Nguyễn Hữu Linh được xem là hội đủ các điều kiện cần thiết để tạo ra một án lệ, nhất là trong...