Hội chứng Pica - thói quen ăn những thứ mà người bình thường không ăn. Những người bị hội chứng này có thể ăn kim...