Luật sư cho rằng chuyện thoải mái ăn uống trong siêu thị Auchan không trả tiền được xem là hủy hoại hoặc...