Có được hỗn danh “Trư Bát Giới” nhờ vào khả năng ăn uống phi thường của mình, ông Trịnh Văn Mền (57 tuổi, ở...