An Giang

Mua dâm xong trả bằng 7 tờ vé số

Mua dâm xong trả bằng 7 tờ vé số

Anh Đ. được Trang mời vào chỗ vắng 'vui vẻ'. Khi xong việc, anh Đ. đưa 7 tờ vé số và 10.000 đồng. Trang nhận tiền và...