Sự xuất hiện của Tóc Tiên khiến các nghệ sĩ phải toát mồ hôi vì những câu nói của mình.