Để cải thiện chất lượng giấc ngủ hằng đêm, bạn bắt đầu bằng cách thay đổi chế độ ăn uống của mình.