Con rắn lục đen được phát hiện trong sân nhà với hai đầu trên cùng cơ thể khiến người dân hoảng sợ. ...