Có nhiều chế độ ăn khác nhau cho người tập gym. Nhưng có lẽ hiếm có chế độ ăn nào dị thường như của chàng trai...