Công nhân lao động tại các khu công nghiệp - khu chế xuất dù đã vắt kiệt sức tăng ca, làm thêm nhưng lương vẫn...