Hình ảnh về mâm cỗ liên hoan giữa đường đã khiến người ta không khỏi kinh ngạc, bức xúc vì hành vi xâm lấn...