Từng là một má mì với vinh hoa phú quý vây quanh, nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn có những nỗi khổ mà không...