Nhìn vào danh sách hàng chục gói thầu Công ty BMS đã trúng thời gian qua cho thấy doanh nghiệp này thực sự là "ông lớn"...