Muốn được nhận tiền hỗ trợ mua máy cày, máy gặt, người dân phải trích lại 20% để 'biếu' cán bộ phòng...