Sau nhiều ngày đeo bám, phóng viên đã lật tẩy các chiêu “vặt” phụ tùng ôtô của các nhóm trộm cắp tại trung tâm...