Vụ việc hi hữu này đã xảy ra ở một siêu thị Walmart ở Tepeyac, Mexico. Phản ứng bất ngờ của cô gái khiến ai nấy...