Bé gái người Lào ăn cá trê nướng bị sặc thức ăn vào đường thở, ho sặc sụa.