Nhiều người ủng hộ việc mạng xã hội ẩn số lượt like vì cho rằng 'bệnh sống ảo' hay sự đố kỵ sẽ giảm bớt....