Tỉnh Bình Dương ghi nhận có 42 trường hợp liên quan đến 2 trường hợp F1 nên đã tạm thời phong tỏa 388 hộ với 1.501...