Nhận 9 triệu đồng từ “con nghiện”, sẵn sàng bỏ ra 100 triệu đồng để con nghiện “im lặng” nhưng không thành,...