Dù bị Ralph không ngừng đánh đập trong thời gian yêu đương, Christel vẫn nhất quyết cưới người này làm...