Người đàn ông Đức đối mặt tội ngộ sát vì khiến vợ thủng ruột do quan hệ suốt 2 ngày và gọi cấp cứu...