Nữ ca sĩ 8X cho biết cô vui mừng sau khi chủ tọa phiên tòa đọc phán quyết. Theo đó, tòa bác yêu cầu của công ty Amigo...