Amiăng được Tổ chức y tế thế giới (WHO) chứng minh là nguyên nhân gây ra hơn 107.000 ca tử vong ung thư mỗi năm…...