3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã có kết quả âm tính lần 1, tuy nhiên đến nay tất cả các ca này đều chưa xuất hiện...