Cảnh sát Anh đã bắt giữ hai người có âm mưu tấn công nhằm vào nhà số 10 phố Downing, trụ sở chính...