Nhiều bằng chứng cho rằng nghệ sĩ Hoàng Dũng không 'bằng lòng' diễn viên trẻ Bảo Hân trong Về nhà đi con. ...