Nhiều bạn đọc điểm danh những thương hiệu xe giường nằm mất an toàn mà họ từng 'trải nghiệm'.