Khi cảnh sát và các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, tất cả đều không giấu nổi sự bàng hoàng khi phát...