Salvador Alvarenga đang câu cá ngoài khơi biển Mexico thì cơn bão ập đến, khiến anh chỉ kịp để lại dấu hiệu cầu cứu...