Trong ba năm thi đấu ở Việt Nam, bên cạnh lối đá quá rắn từ đối thủ và chấn thương, sự nghiệp Lee Nguyễn còn...