Không ghi bàn trước U23 Việt Nam nhưng Ali Saleh đã khiến những Việt Anh, Tấn Sinh gặp rất nhiều khó khăn. Tại UAE, Saleh...