Nathan Hrushkin - cậu bé 12 tuổi mới đây đã có một khám phá quan trọng trong cuộc đời mình. Cậu bé tìm được một...