Honda Airblade 2020 động cơ 150cc phiên bản đặc biệt đã bị đôn giá lên 70 triệu ở đại lý.