Là huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất trong bộ tứ quyền lực chương trình Ai sẽ thành sao mùa 3, Quang Lê luôn...