Cả cuộc đời, nàng chưa từng được quyết định chuyện trọng đại cho bản thân, hoàn toàn dựa theo sự sắp xếp...