Không vướng vòng lao lý cũng lao đao, làm ăn chật vật, đó là điều mà không ít chủ nhân của 'bóng ma'...