Chồng qua đời vì tai nạn giao thông gần hai năm trước, hôm nay chị Thi lại phải tiễn đưa bố chồng và con gái lớn...