'Về nhà đi con' được khán giả mến mộ theo dõi từng ngày bởi vì đã khéo léo lồng ghép vô cùng đầy đủ...