5 cán bộ có con được nâng điểm được 'gọi tên' ở Hòa Bình; : Kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở giáo...