UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đăng ký làm việc với AFD (Cơ quan phát triển Pháp) đề nghị xem xét tài trợ 7,3...