AFC Cup 2019

Nỗi lo mang tên Quang Hải

Nỗi lo mang tên Quang Hải

Trận đấu với ĐT Thái Lan tới là trận thứ 45 của Quang Hải, kể từ đầu năm 2019. Tính ra trung bình hơn 5 ngày, tiền...