Bệnh nhân người Trung Quốc từng đến quán mì Tiều Châu và siêu thị AEON Bình Dương trước khi có kết quả dương tính...