Căn bệnh lạ đã khiến một cô bé 11 tuổi ở Anh quên hết những thứ vừa học. Cô bé cũng không thể nhớ tên bạn bè,...