Bé Emily Dover ở Úc mắc một căn bệnh lạ gọi là Addison. Bệnh khiến Emily dậy thì sớm khi mới lên 4 và nay khi đã lên...