Chiếc xe đầu kéo chở theo thuyền 'khủng' có chiều dài lên tới gần 30 mét lưu thông trên đèo Bảo Lộc đã làm xe cộ...